Coș

Total:

Vezi Coșul

Continuă cumpărăturile

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR) ŞI POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

 

 

Cunoaştem importanţa datelor dumneavoastră şi ne angajăm să protejăm în continuare confidenţialitatea şi securitatea acestora în conformitatea cu legislaţia aplicată şi reactualizată prin Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR) 679/2016.

 

Este important pentru noi să vă furnizăm într-o maniera integrată şi practică, toate informaţiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului, clienţi, potenţiali clienţi, consumatori, potenţiali consumatori) în cadrul “Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal” ce este prezentată mai jos.

 

1. Datele operatorului:

 

Societatea Joben Mobilier Stil SRL, o societate cu răspundere limitată, având numărul de înregistrare la Registrul Comerţului cu nr. J12/2367/2016, CUI: 36220635, cu Sediul Social în P-ţa Mihai Viteazu, nr.11, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, iar Sediul secundar pe Str. Avram Iancu, nr. 36, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, denumită în continuare “Vânzător” sau “JobenAntic”.

Conform legislaţiei privind protecţia datelor Joben Mobilier Stil este operator de date cu caracter personal.

 

2. Categoriile de date prelucrate

 

JobenAntic va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/ preferinţele/ obişnuințele dumneavoastră în cadrul Site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul Site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

 

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate vor fi stocate de JobenAntic, într-un cont temporar, pentru că dacă veţi dori într-o dată ulterioară să vă logaţi cu aceste date, contul să poată fi accesat.

 

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, JobenAntic va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații , în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

3. Scopul prelucrării şi termenul de păstare

 

Datele mai sus menţionate se prelucrează în scopul emiteri facturii de comandă şi în scopul comunicării programului de lucru, a îmbunătăţirii serviciilor noastre, a serviciilor nou apărute, a modificărilor de ordin operaţional, a noutăţilor de marketing şi nu numai, în activitatea companiei.

 

Termenele de păstrare a datelor dumneavoastră personale vor fi utilizate pe o perioada de 60 luni, de la data colectări, doar în scopurile menţionate anterior.

 

Aceste date nu vor fi transmise mai departe către alţi operatori sau furnizori de servicii ţi publicitate, doar în momentul în care ne daţi printr-un consimţământ scris şi luat la cunoştinţă de dumneavoastră.

 

Ne vom asigura că datele dumneaoastră cu caracter personal sunt procesate în legatură cu scopurile menţionate mai sus.

 

Putem transmite, de asemenea, datele dumnevoastră cu caracter personal următoarelor părţi care acţionează conform instrucţiunilor noastre în calitate de împuterniciţi: companii furnizoare de diferite servicii (contabilitate), servicii de curierat, managementul documentelor, întreţinere, dezvoltare şi suport IT etc.

 

4. Drepturile cu privire la datele cu caracter personal

 

În măsura în care este permis de legislaţia aplicabilă, aveţi dreptul de:

- a vă accesa datele cu caracter personal păstrate în legătură cu dumneavoastră şi de a afla sursa datelor, scopurile şi durata prelucrării, detaliile despre operator, despre imputerniciţii acestuia şi terţe părţi cărora le sunt dezvăluite aceste date ( dreptul de acces);

- a vă actualiza sau corecta datele cu caracter personal, astfel încât acestea să fie întotdeauna exacte (dreptul la rectificare);

- a vă şterge datele cu caracter personal din înregistrările noastre, în anumite situaţii, de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile descrise mai sus (dreptul la ştergerea datelor - “dreptul de a fi uitat”);

- a vă restricţiona prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite situaţii, de exemplu în cazul în care aţi contestat exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru perioada care ne permite să verificăm corectitudinea acestora (dreptul la restricţinarea prelucrării);  

- a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, dacă nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea (dreptul la opoziţie);  

- a vă obţine datele cu caracter personal într-un format electronic prelucrabil/ editabil pentru dumneavoastră sau pentru noul dumneavoastră operator pe care l-aţi ales (dreptul la portabilitatea datelor) ;

- a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profilulri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă ( dreptul de a nu face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatî, inclusiv drearea de profiluri);

- a vă retrage consimţământul în orice moment pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă l-aţi acordat anterior;

- a depune o reclamaţie la Joben Mobilier Stil şi/sau la autoritatea de supraveghere competentă pentru protecţia datelor şi/sau în faţa instanţei competente. Datele de contact ale autorităţii din Romania se găsesc pe site-ul official: http://www.dataprotection.ro

 

5. Politica de confidentialitate

 

JobenAntic se obliga sa nu dezvăluie existenta şi conţinutul raporturilor între dumneavoastra şi firma Joben Mobilier Stil SRL, precum şi informaţiile confidenţiale primite. JobenAntic este partea care primeşte informaţiile, implicaţi în raporturile de colaborare între părţi, si care are dreptul să primească informaţii confidenţiale în sensul stabilit în acesta politica, numai în măsura în care acest lucru este absolut necesar pentru derularea raporturilor între părţi şi numai cu condiţia ca aceştia să-şi asume obligaţia de confidenţialitate în prelucrarea informaţiilor confidenţiale, iar partea în cauză va rămâne pe deplin răspunzătoare faţă de dumneavoastra, care ne furnizaţi informaţiile, pentru orice încălcare a prezentei politici de confidenţialitate.

 

JobenAntic, cel care primeşte informaţiile, va trata informaţiile confidenţiale furnizate de dumneavoastra cu maximă atenţie şi discreţie. Va acţiona cel puţin cu aceeaşi atenţie cu care orice altă persoană ar acţiona în circumstanţe similare pentru a-şi proteja propriile informaţii confidenţiale sau informaţii de natură similară aparţinând unui terţ.

 

Site-ul JobenAntic şi dumneavoastră, ca şi parte, se obligă să trateze informaţiile confidenţiale pe care şi le furnizează reciproc ca strict confidenţiale.

 

JobenAntic, cel care primeşte informaţiile, se obligă:

a. să nu copieze, reproducă, distribuie sau să divulge total sau parţial nici unei alte persoane, companii, corporaţii sau entităţi, nici una din informaţiile confidenţiale sau vreun aspect legat de acestea

b. să nu permită terţilor accesul la informaţiile confidenţiale, fără consimţămâtul dumneavoastră expres în scris.

 

6. Informaţii generale

 

Vă informăm că revizuim periodic această politică. Ne vom asigura mereu ca, pe pagina noastră de internet www.jobenantic.ro , în secţiunea GDPR, este disponibilă ultima versiune şi vă vom anunţa, când apare o schimbare importantă care v-ar putea afecta. Prezenta politică a intrat în vigoare la data de 25.05.2018.

 

Vă aducem la cunoştinţă că aveţi dreptul la opoziţie faţă de acest tip de prelucrare a datelor, articolul 21, aliniatul 2 din Regulament, opoziţie pe care o puteţi manifesta expres astfel:

- prin poştă la adresa: strada Avram Iancu, nr. 36, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poştal 400083;

- prin telefon, la nr: 0747.783.164;

- prin e-mail: contact@jobenantic.ro ;

- pe site: www.jobenantic.ro, secţiunea contact.